Điều khoản sử dụng Wework

Wework là nền tảng (phần mềm dịch vụ) quản lý công việc và dự án cho doanh nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng Wework trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng Wework cho toàn bộ quy trình tổ chức của mình. Điều khoản sử dụng (Term of Services) là các chính sách được đưa ra bởi Base Enterprise, công ty chủ quản của Wework, về các yêu cầu bắt buộc đối với tất cả Khách hàng (doanh nghiệp và cá nhân đăng ký một tài khoản chính thức trên nền tảng Wework) sử dụng Wework.

Khi khách hàng sử dụng Wework, khách hàng đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong bản Điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng Wework. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email contact@wework.vn. Wework không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của Điều khoản sử dụng này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email contact@wework.vn. Wework không chịu trách nhiệm khi Khách hàng vi phạm bất kì điều nào trong số các quy định của Điều khoản sử dụng này.

1. Các định nghĩa

 • Wework: Là nền tảng (phần mềm dịch vụ) quản lý công việc và dự án được chạy thương mại tại địa chỉ http(s)://wework.vn.
 • Base Enterprise: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng quản lí công việc và dự án Wework.
 • Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng quản lí công việc và dự án Wework.
 • Tài khoản của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn https://wework.base.vn. Đây là không gian quản lý công việc và dự án dành cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng
 • Tài khoản sử dụng: Với mỗi một tài khoản hệ thống, Khách hàng có toàn quyền mời các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng Tài khoản hệ thống Wework của mình cho cá nhân và hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng Wework.

2. Tài khoản Wework của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký Wework, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

 1. Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 2. Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.
 3. Khách hàng thông báo ngay cho Wework khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. Wework không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng Wework sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Wework (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

3. Bảo vệ quyền riêng tư

Base Enterprise bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên Wework. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.

Base Enterprise cam kết:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng;
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép;
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, Base Enterprise có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

 • Thông báo bằng Email đến khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

Base Enterprise bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của Wework hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của Base Enterprise. Ví dụ, Wework có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.

4. Dữ liệu của khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản Talent của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: hồ sơ ứng viên, các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản Talent của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào Wework thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng là chủ sử hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản hệ thống Wework của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi từ Wework.

Khách hàng hiểu rằng Base Enterprise không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên Wework; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được Base Enterprise chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản Wework là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên Wework:

 1. Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 2. Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 3. Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 4. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 5. Cản trở hoặc phá hỏng Wework (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép Wework thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

Base Enterprise có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

5. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Hiện tại Base Enterprise có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng giao tiếp và làm việc trực tuyến Wework. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất hoặc lỗi thì Base Enterprise có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Base Enterprise lưu lại. Thời gian tối đa để Base Enterprise thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

6. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng Wework

a. Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp khách hàng dùng thử Khách hàng mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

b. Tạm ngừng:

Base Enterprise có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng sau khi Base Enterprise đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • Base Enterprise cho rằng Khách hàng đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối Khách hàng,gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Khách hàng của khách hàng gây nguy hại tới Base Enterprise và những người khác.

b. Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Base Enterprise đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Base Enterprise theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.
 • Base Enterprise đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho Base Enterprise bằng văn bản.

Base Enterprise không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Base Enterprise chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

7. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo:

Base Enterprise không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Wework của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Wework sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Wework (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Base Enterprise không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Talent được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng - as is” và “có sẵn - as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem Wework hoặc thông tin được tạo ra từ Wework là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:

Trong bất cứ trường hợp nào Base Enterprise đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Wework; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với Wework; (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua Wework; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Wework; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Wework.

8. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa Kinh tế thuộc Tòa án Nhân Dân TP Hà Nội. Phán quyết của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, các bên phải tuân thủ.